Felfrissített elnökség irányít öt évig

2021. december 11-én tartotta az Okány Községi Sportkör az évzáró vacsoráját, ami egyben az egyesület tisztújító közgyűlése volt. Az est folyamán kiderült, hogy egy friss, tevékeny elnökség kapott bizalmat az elkövetkezendő öt évre.

Ökrös Sándor a leköszönő elnökség nevében köszöntötte a vacsorán megjelenteket és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mert az egyesület tagjainak több, mint 50 %-a jelen volt az eseményen, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy levezető elnököt, jegyzőkönyv-vezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőket kell a közgyűlésnek választania.

Az est folytatásában Varju Richárd levezető elnök ismertette a napirendi pontokat és a jelenlévők sorban meghallgatták a vezetőségi és sportszakmai beszámolókat az abban kompetens személyektől.

A beszámolók után következett az este legfontosabb része, amikor Kincses Róbert a jelölőbizottság részéről tájékoztatta a közgyűlésen résztvevőket az elnökségválasztás mikéntjéről: a jelöltállításoktól a megválasztásig.
Kincses Róbert elmondta, hogy az Okány Községi Sportkör 2021-es aktív taglétszáma 91 fő volt, akiket hiánytalanul felkeresett a jelölőbizottság és a munkájuk végén, a teljes tagság megkérdezése után 10 fő kapott érvényes jelölést vezető tisztségviselőnek.
Név és szavazatok szerint:
ÖKRÖS SÁNDOR 78
KISS IMRE 78
VARJU RICHÁRD 78
ID. BONDÁR ATTILA 63
JUHÁSZ FERENC 47
KINCSES RÓBERT 46
ID. HÉGELY SÁNDOR 45
ID. BALOGH LÁSZLÓ 16
SZABÓ BARNABÁS 6
OPÓCZKI JÁNOS 4 jelölést kapott.

Az alapszabály szerint az egyesület munkáját 6 tagú elnökség irányítja. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg 5 évre. Az elnökség tagjai: elnök, alelnök és 4 elnökségi tag. Az elnökség az elnökét maga választja meg a tagjai közül és amennyiben a jelöltek közül legfeljebb a minimális 6 fő jelölt vállalja a tisztséget, abban az esetben a hatályos egyesületi alapszabály szerint nincs szükség titkos szavazásra.

Kincses Róbert ismertette, hogy a jelölő bizottság minden jelöltet megkérdezett, hogy kíván-e indulni az elnökségi tagságért és miután 4 fő jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel (Id. Hégely Sándor, Szabó Barnabás, Opóczki János és Id. Balogh László), hatan maradtak, a hat vezetőségi pozícióra.

Ezt követően Kincses Róbert megkérdezte a jelölteket, hogy a tisztségük betöltésével kapcsolatban törvényes kizáró okok velük szemben állnak-e fenn és amennyiben a jelölteknek továbbra sincs ellenvetésük, akkor az egyesület vezető tisztségviselői legyenek. Megkérte Őket, hogy nyilatkozzanak arra vonatkozólag is, hogy magyar állampolgárok-e, illetve, hogy megbízatásuk gyakorlása nem összeférhetetlen-e máshol betöltött pozíciójukkal. A jelöltek megerősítették, hogy velük szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, így Kincses Róbert kihirdette, hogy felállt az Okány Községi Sportkör új vezetősége. Név szerint: Ökrös Sándor, Kiss Imre, Varju Richárd, Id. Bondár Attila, Juhász Ferenc és Kincses Róbert.

Kincses Róbert ismertette a jelölőbizottság munkáját és levezényelte a vezetőségválasztást

Az új elnökség visszavonult, majd néhány percet követően ismertette, hogy az újonnan felállt vezetőség maga közül egyhangúlag Ökrös Sándort választotta elnökének, Varju Richárdot pedig szintén egyhangúlag az egyesület alelnökének nevezi ki.

Így tehát kiderült hogy 2021. decemberétől 2026. decemberéig az Okány Községi Sportkört továbbra is Ökrös Sándor vezeti elnökként, míg munkáját Varju Richárd alelnök és Kiss Imre, Id. Bondár Attila, Kincses Róbert, Juhász Ferenc elnökségi tagok segítik.1

Az est hivatalos része a bejelentésekkel zárult, ahol kiderült, hogy a leköszönő elnökség Fekete Zoltán leköszönő elnökségi tagnak és korábbi elnöknek a „Tiszteletbeli elnök – címet” adományozza az 1986 és 2021 között, 35 éven keresztül az Okány Községi Sportkörért végzett lelkiismeretes sportvezetői munkája elismeréséül. Sajnos Zoli nem tudott részt venni az eseményen, így a díjat, személyesen egy későbbi alkalommal adják át számára.

A közgyűlést követően a megjelentek elfogyasztották a vacsorát, majd hajnalig tartó mulatozás vette kezdetét.

1 – Az új elnökség cégbírósági bejegyzése, a vezetőség tagjainak hivatalos megváltoztatása még folyamatban van.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.