Így lehet meccsre menni – HIVATALOS

A miniszterelnök péntek reggel bejelentette, hogy szombattól életbe lépnek az új szabályokat tartalmazó rendeletek, ennek pedig az is része, hogy a szurkolók visszatérhetnek a lelátókra. 

Május első napjától életbe lép a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása, illetve a 202/2021. (IV.29.) számú Korm.rendelet, mely a sportrendezvények látogatását, az azokon történő részvételt szabályozza.

Megkaptuk az MLSZ állásfoglalását és javaslatait a már nyitott mérkőzésekkel kapcsolatban, a lényegi részeket az alábbiakban, változtatás nélkül tesszük közé:

A rendeletben foglaltak betartásáért a rendező egyesület a felelős, az MLSZ korábbi levelében megfogalmazottak szerint az MLSZ a Kormányrendelettől eltérő szabályokat nem ad ki.

Az alábbiakban – kérdés-felelet formájában – próbálunk értelmezést, segítséget nyújtani néhány közérdekű kérdésben.

  • Kik vehetnek részt NÉZŐKÉNT a mérkőzéseken?

Minden, a koronavírus ellen védett személy (védettségi igazolvány birtokában), valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy (amennyiben a megtekinteni kívánt sportrendezvény tervezett befejezési időpontja legkésőbb este 11 óra)

(Felnőtt felügyelet nélkül a mérkőzésre érkező, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy akkor sem vehet részt a mérkőzésen, ha ő az egyesület igazolt játékos, de az adott mérkőzésen nem szerepel!)

A beléptetésért a rendező egyesület a felelős.

A sportrendezvény rendezéséért felelős sportszervezet köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon (védettségi igazolvány – oltási igazolás nem elegendő! –, illetve életkort igazoló okmány felmutatása) nem igazolja.

Jogi háttér: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

„1/A. A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályai

2/A. § (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.

(3) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja.

(4) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy a jog gyakorlására való jogosultsága igazolása érdekében felhívható életkorának az életkor megállapítására alkalmas módon való igazolására.

(5) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.

(6) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(7) A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.”

  • Elkérheti-e a rendező, beléptetést végző szervező a belépni szándékozó személy beléptetéshez szükséges okmányait?

A fentiekben idézett rendelet rész értelmében igen. Ha az adott személy nem mutatja fel a Védettségi igazolványt és akár a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát (személyi, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány), beléptetése megtagadható.

(De értelmezhető fordítva is: nem szükséges kérni az okmányok felmutatását, azon személy, aki nem hajlandó azt felmutatni, annak beléptetését meg kell tagadni.)

A tizennyolcadik életévét be nem töltő személytől nem szükséges kérni személyazonosító okmányt, amennyiben kiskorúsága nyilvánvaló.

  • Elfogadható-e a Védettségi igazolvány helyett a már beoltott személy oltását igazoló dokumentum (pl. még nem érkezett meg a Védettségi igazolvány)

Nem, az oltás felvétele még nem jelent automatikus védettséget, így a belépéshez mindenképpen a védettségi igazolvány megléte szükséges.

  • A játékosok, edzők, sportszakemberek, hivatalos személyek miként léphetnek be a sportrendezvényre?

Jogi háttér: 202/2021. (IV.29.) számú Korm.rendelet

1. A sportrendezvényekre vonatkozó rendelkezések

1. § (1) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények – a sportrendezvényen való részvétel céljából vagy a sportrendezvényre való felkészülés céljából – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét betöltött személy (a továbbiakban: versenyző) és az őt felkészítő sportszakember számára is látogathatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszínre történő beléptetést megelőzően a versenyző a versenyszerű sportoló minőségét, valamint az őt felkészítő sportszakember e minőségét igazolja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja annak a versenyzőnek, valamint az őt felkészítő sportszakembernek a beléptetését megtagadja, valamint az (1) bekezdés szerinti látogatás megkezdését megakadályozza, aki a (2) bekezdésben foglaltakat nem igazolja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneken a versenyző, valamint az őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot viselni.

Ennek a pontnak az értelmezésére a következő javaslatot tesszük:

Továbbra is fenntartjuk a mérkőzésekre szóló – eddig zárt kapus – résztvevői listát. A labdarúgók és a kispadon regisztráció kártyával rendelkező személyek természetesen beléphetnek függetlenül, hogy rendelkeznek-e védettségi igazolvánnyal. Számukra maszk viselése nem kötelező (játékteret övező korláton belül)

További sportszakemberek a fenti 1.§ (2) szerint jogosultságuk igazolásával léphetnek be.

Sportszakember az MLSZ Versenyszabályzatának értelmében a következők lehetnek:

(10) Sportszakember

a) Az a természetes személy, aki a KSH elnökének a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről – FEOR – szóló 7/2010. (IV.23.) KSH közlemény szerinti sport-foglalkozást folytat vagy a sportszervezettel, sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül, vagy közvetetten feladatot lát el. Sportszakembernek minősül továbbá a sportszervezet és a sportszövetség ügyintéző és képviseleti szervének vezetője. Sportszakember különösen a labdarúgó felkészítését végző, vagy azzal kapcsolatba hozható edző, a csapatvezető, a mérkőzésvezető, a sportegészségügyi szakember (pl.: sportorvos, sportpszichológus, gyúró, masszőr, gyógytornász), a közvetítő.

b) Sportszakembernek minősülnek a következő személyek:

1) Sportvezető: a sportszervezet hivatalos képviselője, az ügyvezetője, a nevezési lapon (a labdarúgó mérkőzés jegyzőkönyvében) képviselőként (különböző területek felelőseként) megjelölt személyek, a csapatvezető, a szakmai igazgató, és egyéb alkalmazott, a sportszervezet más tagja, vagy szerződtetett személy.

2) Labdarúgó edző: vezetőedző, pályaedző, kapusedző, utánpótlás-edző, erőnléti edző, egyéb személy, aki a labdarúgó mérkőzésre való felkészítésével foglalkozik.

3) Játékvezető: az MLSZ, a megyei (budapesti) igazgatóság Játékvezetői Bizottsága (JB) által kiküldött (illetve szükség) játékvezető, tartalék játékvezető, játékvezető-asszisztens, alapvonali-játékvezető.

4) Közreműködő: a labdarúgó mérkőzés alkalmával a kispadon vagy kiegészítő kispadon helyet foglaló orvos, fizioterapeuta (gyúró), technikai vezető, intéző, továbbá a mérkőzés lebonyolításában megbízás vagy társadalmi munka alapján tevékenykedők.

5) Tisztségviselő: az MLSZ és a megyei (budapesti) igazgatóságok választott, kinevezett és alkalmazott személye, az MLSZ és megyei (budapesti) igazgatóság képviseletében hivatalos tisztséget viselő, vagy megbízást teljesítő személy.

6) Játékvezető-, szövetségi- és biztonsági ellenőr: az MLSZ-szel szerződéses viszonyban álló sportszakember, aki a munkája során a labdarúgás és az MLSZ szabályainak érvényesülését ellenőrzi.

A fentiek tudatában határozottan kérjük szurkolóinkat, hogy csak meglévő és érvényes VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY birtokában induljanak el a találkozóra, mert anélkül nem áll módunkban senkit beengedni. Azon szurkolókat, akik nem hajlandóak igazolni a védettségi igazolvány meglétét, vagy megbotránkoztató magatartást tanúsítanak, felszólítjuk a sporttelep elhagyására, ha ennek nem tesznek eleget akkor a polgárőrség, illetve rendőrség intézkedési hatáskörébe adjuk át.

One Comment on “Így lehet meccsre menni – HIVATALOS”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük